Disclaimer

DISCLAIMER

Inspect Element spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Deze disclaimer geldt voor het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Inspect Element is voor eigen rekening en risico. Inspect Element sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Inspect Element behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Inspect Element is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Inspect Element aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van Inspect Element, aangeboden informatie op de site van Inspect Element, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van Inspect Element. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Inspect Element aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van Inspect Element, aangeboden – informatie op de website van Inspect Element. Inspect Element behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Inspect Element.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Inspect Element liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Inspect Element is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Inspect Element. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/ of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inspect Element: info@inspectelement.nl.

Toegang

Inspect Element behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Inspect Element de toegang tot de website monitoren.